Imię i nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Telefon

miejscowość*

ulica, numer domu/lokalu*

Posiadam pełne prawa autorskie do przesłanego utworu fotograficznego i zgodę osób uwidocznionych na zdjęciu do użycia ich wizerunku w zakresie określonym Regulaminem Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji Konkursu, organizowanego przez firmę Materacyk Sp. J. na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, w tym do podania do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w ogłoszeniu o wynikach Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). *

Wyślij do mnie kopię tej wiadomości

załącz zdjęcie*

Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .