REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „50 zł rabatu przy zakupie kolejnego materaca Fiki Miki”
 2.  Organizatorem Akcji jest DREWEX WIELKOPOLSKA BAER JACEK, CZARNECKI DAMIAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą, 62-020 Swarzędz, przy ul. Grunwaldzkiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319940.
 3. Akcja twa od 20.01.2020 do wyczerpania zapasów artykułu wskazanego w pkt. 7 regulaminu („Okres trwania Akcji”).
 1. Promocja przeznaczona jest dla osób które posiadają materac w którym umieszczony został kupon promocyjny i co po najmniej kilkunastu miesiącach jego użytkowania zdecydują się na zakup dla dziecka kolejnego materaca w rozmiarze 160/70 cm, 160/80 cm, 80/200 cm i 90/200 cm wyprodukowanego przez (MATERACYK BAER JACEK, CZARNECKI DAMIAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Grunwaldzkiej 14), objętego promocją.
 1. Każda osoba posiadającą „ważny kupon promocyjny” (w rozumieniu pkt.6) otrzyma 50 zł (pięćdziesiąt złotych) rabatu przy zakupie materaca w rozmiarze 160/70 cm, 160/80 cm, 80/200 cm i 90/200 cm wyprodukowanego przez MATERACYK BAER JACEK, CZARNECKI DAMIAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Grunwaldzkiej 14 objętego promocją.
 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest wręczenie „ważnego kuponu promocyjnego” przed dokonaniem płatności za wybrany produkt/wybrane produkty. Kupon promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę. Przy jednorazowym zakupie można wykorzystać jeden „ważny kupon promocyjny” i otrzymać maksymalnie 50 zł (pięćdziesiąt złotych) rabatu.
 1. Kupony promocyjne wszyte są w pokrowce materacy objętych promocją. Każdy kupon posiada numer serii i datę produkcji. Za „ważny kupon promocyjny” uznaje się kupon z widocznym numerem serii i datą produkcji. W przypadku gdy numer serii i data produkcji są nieczytelne (na skutek widocznych śladów prania pokrowca), w celu uzyskania promocyjnego rabatu, należy przedłożyć dowód zakupu materaca objętego promocją.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kartami i kuponami rabatowymi, nie dotyczy produktów wcześniej przecenionych.
 1. Sklepy które biorą udział w promocji znajdują się na stronie www.materacdladziecka.pl/promocja50złsklepy
 1. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji, zawierające co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji należy przesłać na adres Organizatora. Organizator wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
 1. Treść regulaminu udostępniona jest na stronie www.materacdladziecka.pl
 1. Organizator promocji zastrzega sobie prawo zakończenia akcji w dowolnym momencie, z zachowaniem 1 miesięcznego wypowiedzenia. Informacja o zakończeniu promocji opublikowana zostanie na stronie www.materacdladziecka.pl.